1.-Objecte a El present Avís Legal informa de les condicions de navegació pel Lloc Web noraistudio.com (en endavant, el lloc web). El fet d’accedir a el Lloc Web implica el coneixement i l’acceptació d’aquest Avís Legal. El contingut d’aquesta web té per objecte informar de les activitats, productes i / o serveis relacionats amb l’activitat mercantil de l’titular d’aquest Lloc Web.

La navegació pel present Lloc Web atribueix a l’navegant la condició d’Usuari del lloc, la qual cosa implica l’acceptació de la mateixa en el moment en que s’accedeixi a la mateixa. El Titular del Lloc Web recomana la seva atenta lectura i acceptació, havent abstenir l’usuari si no hi ha acord amb les mateixes. L’Usuari és conscient i accepta que l’ús i navegació a través de el present lloc web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat. El Titular del Lloc Web podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament exposades amb l’antelació suficient.

Si és necessari que l’Usuari de l’aquest lloc web aporti les seves dades personals, els mateixos seran tractades sota les condicions descrites en la Política de Privadesa.
De la mateixa manera, pel sol fet de visitar el present Lloc Web, l’Usuari consenteix l’ús de cookies sota les condicions descrites en la Política de Cookies.
Aquest Avís Legal és aplicable únicament a la informació recollida en el present lloc web. En cap cas s’entendrà aplicable als continguts recollits en les pàgines de tercers enllaçats des del present lloc web.

2.-Titularitat

IES SANTA MARGALIDA (des d’ara, el Titular) és el titular del nom de domini fpiessantamargalida.org, societat amb domicili fiscal i centre de treball a Carretera de Manacor, s/n 07450 Santa Margalida, Illes Balears.

3.-Mitjans de Contacte

El Titular posa a disposició de tots els interessats els següents mitjans de contacte amb l’entitat:

Correu electrònic: fp@iessantamargalida.org
Domicili social: Carretera de Manacor, s/n 07450 Santa Margalida, Illes Balears
Centre de treball: Carretera de Manacor, s/n 07450 Santa Margalida, Illes Balears
Tel: +34 971 784 290

4.-Propietat intel·lectual

El Titular és Titular de tots els drets de propietat intel·lectual de el present lloc web, així com de tots els elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors , estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), o si no, disposa de el corresponent permís o permisos dels legítims titulars. Tots els drets de propietat intel·lectual del Lloc Web, incloent els citats i el propi lloc web en el seu conjunt pertanyen a El Titular i / o als seus respectius autors, disposant dels deguts permisos d’ús, que es reserva el dret a modificar i / o suprimir els continguts de el lloc sense previ avís.

En virtut de la vigent normativa de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del titular. Tots els elements que donen forma a el lloc web estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’accés a aquesta pàgina o la navegació per la mateixa no implica, en cap cas, cessió d’aquests drets d’autor a l’interessat. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

5.-Propietat industrial

Les marques registrades o signes distintius presents en el lloc web són propietat industrial dels seus legítims propietaris. Està prohibit fer-ne ús sense el previ permís dels mateixos. L’accés a aquest no confereix al seu titular cap dret sobre les mateixes. Amb caràcter general, les mateixes es troben sotmeses a la Llei 17/2001, de marques (BOE 8 de Desembre de 2001).

6.-Navegació i Responsabilitat

El Titular autoritza els usuaris del Lloc Web a obtenir una còpia temporal, descarregar i emmagatzemar els continguts i els elements inserits en el lloc web exclusivament per a ús personal i privat. El Titular permet la cita i reproducció total o parcial dels continguts existents en el Lloc Web, sempre que se citi a l’Titular. Es prohibeix la utilitqual 6.-Navegació i Responsabilitat

El Titular autoritza els usuaris del Lloc Web a obtenir una còpia temporal, descarregar i emmagatzemar els continguts i els elements inserits en el lloc web exclusivament per a ús personal i privat. El Titular permet la cita i reproducció total o parcial dels continguts existents en el Lloc Web, sempre que se citi a l’Titular. Es prohibeix la utilització de aquest Lloc Web amb finalitats lucratives.

El Titular no pot garantir el bon funcionament del Lloc Web en cap cas, això no obstant es procurarà en tot cas que aquest funcionament sigui l’apropiat en tot moment. El Titular no es fa responsable dels errors del Lloc Web, així com de el mal funcionament o responsabilitat dels continguts enllaçats. Aquests continguts enllaçats podrien en ocasions oferir productes i serveis. El mer enllaç en el present lloc web no suposa cap invitació a contractar-los. El Titular no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts externs a l’Lloc Web.

En general, El Titular no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés a aquest lloc web, incloent el mal ús de les informacions contingudes en el mateix. En particular, El Titular no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (sense ànim de ser exhaustius, els macros de processadors de text, els applets de Java, programes ActiveX i qualssevol altres programes amb codi maliciós), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius en relació a aquest lloc web, i sobre els quals declinem tota responsabilitat.

7.- Il · legalitat de Continguts

Es pot notificar la il·legalitat dels continguts d’aquesta web i sol·licitar la retirada o bloqueig dels mateixos enviant una sol·licitud a la següent adreça: fp@iessantamargalida.org

8.- Destinataris dels continguts. Especial menció a menors

Els continguts d’aquest Lloc Web van dirigits a persones majors d’edat. El Titular no pot controlar que menors d’edat facin ús d’ell mateix. El Titular no acceptarà cap responsabilitat a l’respecte, i comunica que seran els pares o tutors els responsables d’assistir als menors en la navegació el present Lloc Web, habilitant, si cal, els mecanismes necessaris per impedir l’accés per part dels mateixos a aquest Lloc Web.

Amb caràcter general, els pares, mares o tutors seran considerats els responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec.

9.- Caràcter gratuït

Llevat que s’indiqui el contrari, els continguts que s’ofereixen en el present lloc web són de caràcter gratuït.

10.- Hiperenllaços

Els enllaços que s’indiquen a través d’aquest Lloc Web s’ofereixen com a complement a la informació publicada en aquest. El Titular no exerceix cap control sobre els responsables d’aquests continguts, aliens a aquest lloc web. El Titular no assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a una pàgina web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

11.- Legislació aplicable i tribunals competents

Els termes i condicions del Lloc Web, queden, a tots els efectes, sotmesos als tribunals espanyols i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la Comunitat de Madrid. Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç aquesta declaració només afectaria aquesta clàusula o part d’ella així declarada.