Curs 22/23, Formació ISCOD, Formació professorat, Publicacions

Primera sessió formativa pel professorat de FP de la formació d’ISCOD (UGT)

El departament de FP participa a través de la delegació d’ISCOD (UGT) Illes Balears d’una sèrie de tallers de reflexió i creació de podcast, per a conscienciar al conjunt de la comunitat educativa i a l’entorn del centre sobre temes com el treball decent, les desigualtats laborals, les discriminacions, la bretxa salarial, l’explotació, la lluita contra la violència de gènere o la justícia social, entre altres.

Inicialment el professorat ha realitzat una sessió formatiuva  i més endavant serà l’alumnat qui començarà els diferents tallers.