Curs 22/23, FPB, ICAPE, JEA

EL PROJECTE JEA (Joves Emprenadors Associats) de FPGB ja dona els primers fruits.

Joves Emprenedors Associats (JEA) és un programa en el qual els alumnes simulen la creació, organització i gestió d’una activitat empresarial connectada amb el sistema educatiu, alhora que es fomenta el treball cooperatiu i la cohesió de grup.

Durant el curs, els Joves Emprenedors Associats creen una cooperativa i treballen les fases importants per dur a terme una idea de negoci: els tràmits de constitució d’una empresa, anàlisi de les necessitats de l’entorn en relació amb el producte o servei que ofereixen, el pla d’imatge corporativa i de comercialització de productes, i la presentació del projecte.

Les activitats es realitzaran amb una metodologia de fitxes i es proposaran dinàmiques de grup per motivar el desenvolupament de les diferents etapes del projecte.

Cada empresa cooperativa ha de crear el seu blog, on anirà penjant la informació sobre les passes realitzades durant el procés de creació i desenvolupament de la idea de negoci. En el mes d’abril els projectes se podran presentar al concurs de Premis iemprènjove.

L’alumnat de FP de Grau Bàsic de Comerç del nostre IES participa, aquí teniu un dels projectes dirigit pel seu professor Martí Obrador.

Enhorabona a tot l’alumnat participant i al professorat que els ha dirigit en aquest projecte.

https://m.youtube.com/watch?v=RVKTipQk6W0