Curs 22/23, ERASMUS, FPB

CANVI DE PROFESSORAT ACOMPANYANT A L’ERASMUS DE FPGB

S’ha produït el relleu en el seguiment de l’acompanyament de l’alumnat de FPGB que està fent les pràctiques a Torí amb el programa Erasmus.  El professor Tomàs Miquel Gil ja està amb l’alumnat que continua amb les seves pràctiques.