Curs 21/22, FPB, ICAPE, Projectes

L’ALUMNAT DE FPB DE SERVEIS COMERCIALS TORNA A PRESENTAR 2 PROJECTES AL CONCURS ICAPE.

 

ICAPE és un projecte educatiu que impulsa els valors de la persona, les capacitats emprenedores i familiaritza els estudiants amb el concepte de responsabilitat social.

L’objectiu general d’ICAPE és aconseguir que els alumnes millorin la seva capacitat de: treballar en equip, prendre decisions, planificar, assumir responsabilitats, comunicar-se… ICAPE és un programa dissenyat perquè els alumnes arribin a assolir les capacitats emprenedores de manera real, posant en pràctica el concepte d’aprendre fent.

ICAPE és un programa impulsat de manera conjunta per la Conselleria d’Educació i Formació Professional i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, que coordina l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI).

Els pilars dels programes que formen part d’ICAPE són:

– Connexió entre l’escola i l’entorn. Desenvolupament d’una experiència real.

– Metodologia basada en aprenentatge cooperatiu i en treball per projectes.

– Aprenentatge transversal i significatiu

– Context creatiu i lúdic.

Aquest any els alumnes de FPB de Serveis Comercials han presentat 2 projectes:

                                                                                                                                               Aquí teniu dues presentacions dels  projectes presentats per l’alumnat de FPB Serveis Comercials.