CFGS, Curs 22/23, Sortides, TSIS

L’ALUMNAT DEL CFGS TSIS VISITA L’ASSOCIACIÓ “FLIPAU AMB PERE GARAU”

 L’alumnat de primer curs del CFGS TSIS visita l’Associació “Flipau amb Pere Garau”, acompanyats pel professor Pere Mercer.

Amb la visita han pogut conèixer de primera mà la tasca que realitza l’Associació al barri de Pere Garau.

  La sortida realitzada pel grup de 1r TSIS a la barriada de Pere Garau amb representants del col·lectiu “Flipau amb Pere Garau” qui lluita per una cohesió social a un barri multicultural on l’administració no actua com els agradaria als ciutadans residents. Hem realizat una visita al mercat, a diverses zones de la barriada on hem pogut observar diferents fases de repoblació de la barriada així com els serveis municipals que disposen. Zona de Palma on la densitat de població és més gran. L’alumnat al final ha fet un treball de camp per averiguar si la població està integrada i quin és el grau de percepció de la cohesió o conflictivitat social entre les cultures que hi conviuen.