CFGS, Curs 22/23, Sortides, TSEI

Sortida a l’IMAS de l’alumnat del CFGS 2n TSEI. Acollida/protecció de menors.

L’alumnat de 2n curs del CFGS TSEI ha visitat el centre d’acollida de menors de l’IMAS.  La visita l’ha organitzada la nostra professora en pràctiques del Master de professorat, que ha estat acompanyada pels professors de l’IES Pere Mercer i Marta Coll.

Ens han explicat el servei d’Infància i família.

La intervenció del Servei d’Infància i Família s’adreça a la reinserció del menor en el nucli familiar d’origen i, si el retorn no és possible, s’opta per incorporar un nou nucli familiar mitjançant un acolliment familiar o una adopció o, si l’edat del menor ho recomana, una emancipació.

Per dur a terme aquest objectiu, es poden seguir diferents vies:

  1. Atenció i suport a la família d’origen des dels equips d’intervenció territorial, per reconduir la situació, amb la valoració, la proposta de pla d’intervenció i el seguiment de les persones menors d’edat en situació de risc, en coordinació amb altres institucions (serveis municipals, escoles, serveis mèdics, ONG, etc.)
  2. Programes d’acollida familiar (acolliment familiar temporal i d’urgència, acolliment familiar permanent, acolliment familiar preadoptiu)
  3. Adopció nacional
  4. Centres d’acollida residencial (centres de la xarxa de gestió pròpia de l’IMAS, centres privats concertats per l’IMAS
  5. Intervenció psicoterapèutica especialitzada per millorar les competències familiars i per tractar els efectes psicològics, emocionals, conductuals i socials que poden presentar els menors.
Excel·lent formació dins el mòdul professional d’intervenció en menors i famílies amb risc d’exclusió social.