Curs 22/23, Formació professorat, Sortides professorat

UNA BONA REPRESENTACIÓ DEL DEPARTAMENT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PARTICIPA AL I CONGRÉS DE FP A INCA

Els dies 27 i 28 de gener de 2023 s’ha celebrat el Congrés de Formació Professional de les Illes Balears.  Una representació del departament de formació professional del nostre IES, hi ha pogut participar.

En aquest sentit, avui en dia ens trobam en un moment important d’impuls de l’FP, que cada vegada té més protagonisme en els sistemes educatius. En els darrers anys s’està duent a terme un intens procés de renovació de la formació professional, un procés enfocat a contribuir a la modernització del sistema productiu tot proporcionant els perfils professionals que les empreses sol·liciten.

La Conselleria d’Educació i Formació Professional i la de Model Econòmic, Turisme i Treball han considerat convenient organitzar el Congrés de Formació Professional de les Illes Balears amb els objectius principals següents:

 

  • Mostrar la rellevància de la modernització de la formació professional a la comunitat autònoma de les Illes Balears com a motor d’un nou model en el creixement econòmic i social.
  • Debatre sobre els reptes, les perspectives i l’impacte de l’FP en el mercat de treball.
  • Facilitar l’intercanvi d’informació i la difusió de les experiències formatives i dels projectes innovadors identificats com a bones pràctiques.
  • PROGRAMA DEL CONGRÉS