CFGM, Curs 2023_24, ERASMUS, MOBILITAT ENTRANT

Acollida d’experta de Berlín del programa Erasmus+ del CFGM

L’IES Santa Margalida a través del programa Erasmus +, a l’acció d’acollida d’experts, ha gaudit de la visita i ponència formativa de Frau Sigrid Chongo, Directora de la Residència Caritas Seniorzenzentrum de Berlín.

El departament de FP de Serveis Socioculturals i a la Comunitat (SSC) de l’IES Santa Margalida, ja fa 8 anys que participa a través d’un projecte en comú amb altres centres de les Illes Balears, de les beques Erasmus+. Erasmus+ és un programa de la Unió Europea en l’àmbit de l’educació, la formació, la joventut i l’esport que abasta el període 2022-2027. Es tracta d’un programa únic que te com a objectiu impulsar les perspectives laborals i el desenvolupament personal dels joves, a més d’ajudar els sistemes d’educació, formació i joventut a proporcionar un ensenyament i un aprenentatge que permetin dotar les persones de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura.

Durant l’actual curs 2023/24, i dins el projecte Erasmus + FP. Projecte Erasmus+ EuroFP Balears VI (2022-1-ES01-KA121-VET-000061104) promogut per la DGFPFP (Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat), es va presentar la possibilitat de participar en l’acollida de professionals d’atenció a la dependència en el nostre IES, per tal de realitzar un període de docència.

Del 13 al 15 de setembre hem rebut la visita de 1 professional experta d’atenció a la dependència d’una Residència de persones majors de Berlín.

L’objectiu d’aquest període de docència ha estat el de conèixer de primera mà el funcionament de la Residència que acull als nostres alumnes, així com el model d’atenció a la dependència deBerlín (Alemanya)

L’experiència ha resultat molt positiva i enriquidora per a les nostres alumnes i professorat que ja desitgen iniciar el seu període de pràctiques a Berlín per aquest curs 2023/24.