CFGM, CFGS, Curs 2023_24, Formació professorat

EL PROFESSORAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL REALITZA UNA FORMACIÓ DE GESTIB

El professorat de FP realitza una formació interna sobre eines Gestib amb el departament de Qualitat, s’han tractat temes de:

Utilització del quadern de professorat per part del departament.

Utilització de rúbriques.