CFGM, Curs 2023_24, FPB, JEA

ARRANCA el projecte de Iemprèn JEP i JES, amb la visita de la consultora d’Iemprèn per l’alumnat dels cicles formatius.

Joves Emprenedors Associats (JEA) i (JEP)  és un programa on els alumnes simulen la creació, organització i gestió d’una activitat empresarial connectada amb el sistema educatiu, alhora que es fomenta el treball cooperatiu i la cohesió de grup.

Durant el curs, els Joves Emprenedors Associats creen una cooperativa i treballen les fases importants per dur a terme una idea de negoci: els tràmits de constitució d’una empresa, anàlisi de les necessitats de l’entorn en relació amb el producte o servei que ofereixen, pla d’imatge corporativa i de comercialització de productes i la presentació del projecte.

Les activitats es faran amb una metodologia de fitxes i es proposaran dinàmiques de grup per motivar el desenvolupament de les diferents etapes del projecte.

Cada empresa cooperativa ha de crear el bloc, on anirà publicant la informació sobre els passos realitzats durant el procés de creació i desenvolupament de la idea de negoci. Al mes d’abril els projectes es podran presentar al concurs de Premis iemprenjove.

Ara ja hem començat amb les primeres visites d’una consultora que orienta a l’alumnat en el seu projecte.  Ja hem tengut la primera visita als grups de FP de GM i de FPGB.