CFGS, Curs 2023_24, Projectes, TSIS

LES ALUMNES DE 2N DEL CFGS TSIS REALITZEN UN PROJECTE BASAT EN L’OBSERVACIÓ DE L’ALUMNAT D’ESO

L’alumnat de 2n del CFGS de TSIS, tutoritzats per la seva professora, Mª José Benítez García, i en relació als continguts del mòdul de SIE (Suport a la intervenció educativa), han realitzat una activitat d’observació del fet educatiu dins l’aula i durant el temps d’esbarjo a l’IES Santa Margalida.  L’activitat es basa en observació qualitativa, no participativa, no invasiva, amb registre mínim in situ.  Els nivells observats han estat: 1r, 2n, 3r i 4rt d’ESO, l’observació s’ha realitzat entre les 8h i les 13h, aproximadament, per després tenir una  reunió de registre i retroacció de 13h a 14h, aproximadament.

En relació a les conclusions, els diferents tutors i docents implicats, rebran una retroacció per part de l’alumnat del CFGS de 2n de TSIS.

Des d’aquí volem agrair  als tutors, tutores i equip docent dels grups implicats, per la seva col·laboració i per facilitar-nos l’entrada a les seves aules.